Näsby Slotts historia

1200-tal till 1700-tal

Näsby Slotts historia börjar redan någon gång i slutet av 1200-talet. Den första kända ägaren var riddare Karl Estridsson Natt och Dag och på 1300-talet tillhörde slottet Uppsala ärkebiskopsstol. I slutet av 1400-talet kom Näsby Slott i familjen Gyllenstiernas ägo. Stallet är från 1450-talet och är en av Täbys äldsta profana byggnader. 1571 donerades slottet till riksrådet Gustav Axelsson Banér. Hans dotterson, rikstygmästaren Peder Larsson Sparre, lät 1665 uppföra den slottslika huvudbyggnaden efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Dessa ritningarna är signerade och finns än idag bevarade på Nationalmuseum. Under senare delen av 1700-talet ägdes Näsby Slott av staten och tillhörde medlemmar av släkterna Stenbock, Falkenberg och Meijerfeldt. Meijerfeldt, som varit guvernör i Pommern, bodde på slottet under många år och gav under sin tid nordtyska namn till flera av de små gårdarna som tillhörde ägorna. Än idag lever dessa namn kvar i Täby kommun – till exempel Rostock, Straalsund och Wismar.

Slottet i Carl Robert och Dora Lamms ägo

På midsommardagen 1897 härjades Näsby Slott av en våldsam eldsvåda. Endast yttermurarna och dubbeltrappan upp till entrén blev kvar. 1902 inköptes ruinen av det gamla slottet av Carl Robert och Dora Lamm. Familjen Lamms förmögenhet kom från Carl Roberts far som drev det mycket välrenommerade företaget Ludviksbergs Mekaniska verkstäder, nuvarande Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand i Stockholm. 1902–1905 återuppbyggde Carl Robert och Dora slottet, delvis med hjälp av de gamla ritningarna. En mur byggdes mellan flyglarna på trädgårdssidan, varvid Stora och Lilla Salongerna skapades. Ett Orangeri, Vinterträdgården, byggdes samtidigt till. 1913 tillbyggdes också Galleriet för att rymma familjens stora konstsamling.

Näsby slott blir festernas slott

Carl Robert var internationellt känd som konstsamlare och han och hans fru Dora förvandlade Näsby Slott till en praktfull privatbostad. Här bjöds ofta in till stora festligheter och konstnärsträffar med den svenska konstnärseliten. Både Bruno Liljefors, Anders Zorn och Carl Milles har målat konstverk på plats som fortfarande finns kvar på slottet. I Stora salongen anordnades poesikvällar, litteraturaftnar och konserter. Sparre-salen var familjens matsal och Blå matsalen var biljardrum och det rum där Carl Robert hade sin stora samling av värjor, svärd, dolkar och rustningar. Biblioteket var även då Carl Roberts bibliotek och arbetsrum.

Slutet på en era

I mitten av 1920-talet sattes Carl Robert i moration, att likna vid dagens konkurs, och tvingades börja sälja av sina konstskatter. 1938 dog Carl Robert och lämnade Dora och sex söner på Näsby. Dora försökte med alla tänkbara medel klara sig kvar på slottet men 1942 beslöt hon att sälja till Kronan för 290 000 kr, som idag motsvarar cirka 25–30 miljoner kronor.

Kungliga Sjökrigsskolans tid

1943 startade Kungliga Sjökrigsskolan (KSS) sin verksamhet på Näsby Slott. Verksamheten hade innan dess bedrivits på Skeppsholmen. Två förläggningsbyggnader, Borgen och Fylgia (RKS) uppfördes till kadetterna samt skolbyggnaden för utbildningen (KAS). Kadettmässen, idrottsanläggningen, Vanadis och flera hus uppfördes för att fylla de krav som skolan hade. Utbyggnaden på Slottet (Annexet) var sjukstuga och lärarrum och källaren inhyste arrestlokaler och förråd. Det gamla Galleriet byggdes om till aula vilket innebar att marmortrappan i två avsatser revs och ersattes med läktare där även ett filmhus byggdes. (Aulan renoverades sommaren 1994, då man förgäves letade efter den gamla marmortrappan.) Området blev militärt skyddsområde och både slottet och den vackra parken stängdes för allmänheten. Under KSS tid K-märktes slottsparken och slottet utvändigt.

Näsby Slott i nutid

1987 stängdes KSS och Näsby slott stod oanvänt i två år. 1989 öppnade Försvaret kurs- och konferensverksamhet för eget bruk på Näsby. 1993 övergick fastigheten till Byggnadsstyrelsen och det militära skyddsområdet upphörde. Byggnadsstyrelsen ombildades i fem bolag varav Vasakronan AB blev det bolag som fick slottet i sin ägo. 1997 K-märktes slottets interiör. 1999 övertog Fazer Food services AB driften av Näsby Slott och drev slottet som konferens- och festvåningsverksamhet fram till 2011 då driften togs över av Stockholm Meeting Selection AB. 2008 såldes Näsby Slott till Niam AB som äger fastigheten än idag. Stockholm Meeting Selection driver fortfarande Näsby Slott som konferens- och festvåningsverksamhet.